Het is Black Friday! 1 + 1 GRATIS

Algemene Voorwaarden

Lees de Algemene Voorwaarden zorgvuldig voordat u gebruik maakt van de website CBDLabs beheert door CBDLabs (“we”, “wij”, “ons”, “onze”).

Uw toegang en gebruik van de Service is op conditionele voorwaarde dat u instemt tot het nastreven van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers, en anderen die toegang hebben of gebruik maken van de Service.

Door de service te benaderen en gebruik te maken van de service stemt u in gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u niet instemt met een onze voorwaarden mag u geen gebruik maken van de service.

Links naar andere sites

Onze service kan links bevatten naar websites van derde partijen of services die niet door ons worden beheerd of gecontroleerd.

Wij hebben hier geen controle over en kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, privacy policies en / of praktijken van de websites of services door derde partijen. Verder stemt u ermee in ervan op de hoogte te zijn dat CBDLabs niet verantwoordelijk of verplicht is, direct of indirect, voor schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in combinatie met gebruik van of ondersteuning van zulke inhoud, goederen of services beschikbaar op dergelijke sites en services.

We adviseren u ten zeerste om de privacy policies van third-party websites en services eerst doorgrondig te lezen.

Beëindiging

Wij mogen uw toegang tot onze service per direct stoppen of onthouden zonder voorgaande waarschuwing of ondersteuning, om welke reden dan ook, inclusief zonder limitatie bij het schenden van de voorwaarden.

Alle provisies van de voorwaarden die van nature terminatie moeten overleven zullen terminatie overleven, inclusief, zonder limitatie, eigenaarsprovisie, afwijzing van garantie, schadevergoeding en beperkingen van aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlandse wetgeving, zonder te verwijzen naar zijn conflict van wettelijke bepalingen.

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze voorwaarden af te dwingen zal niet worden beschouwd als een afstandsverklaring van deze rechten. Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar door een rechter wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht blijven. Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service, en vervangen alle eerdere afspraken die we zouden kunnen hebben tussen ons met betrekking tot de Service.

Aanpassingen

Wij behouden het recht om naar eigen gelang en inzicht deze voorwaarden aan te passen of te vervangen op ieder gewenst moment. Als een herziening materialiseert zullen we dat proberen om minstens 30 dagen van tevoren aan te geven alvorens alle nieuwe bepalingen van kracht zijn. Wanneer en wat exact leidt tot een daadwerkelijke aanpassing is geheel naar ons eigen gelang.

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen nimmer met derde partijen gedeeld worden. Om een betere gebruikerservaring te leveren kunnen bepaalde handelingen op de site wel vastgelegd worden middels zogenaamde cookies.

Contact

Neem contact op als u vragen heeft over deze voorwaarden.

Disclaimer

CBDLabs streeft ernaar om de hoogste kwaliteit te leveren. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de elektronische diensten die wij aanbieden.

Aan de informatie op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. De foutloze werking en continue toegankelijkheid van deze website en van onze elektronische diensten kunnen wij niet garanderen.

CBDLabs aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste of onvolledige informatie op deze website, noch door schade door storingen. CBDLabs geeft geen garantie voor een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of andere door ons elektronisch aangeboden diensten.

CBDLabs aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites die niet door CBDLabs worden onderhouden en waarnaar in links wordt verwezen of die verwijzen naar deze site.

CBDLabs behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen.

CBDLabs geeft geen garantie dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Op overeenkomsten met CBDLabs zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Bij afwijking tussen de gedrukte informatie en informatie op deze website gaat de tekst van de gedrukte versie voor.