Het is Black Friday! 1 + 1 GRATIS

longschade reduceren

Longschade bij Covid-19 reduceren met CBD

In een recente studie hebben wetenschappers aangetoond dat CBD de schade aan de longen, of andere verwante longklachten, veroorzaakt door cytokinestormen (1) door COVID-19, vermindert door een verhoging van het niveau van een natuurlijke peptide (2) mogelijk te maken.

De wetenschappers van het Dental College of Georgia (DCG) en het Medical College of Georgia, hebben eerder dit jaar aangetoond dat CBD het vermogen heeft om het zuurstofgehalte te verbeteren.

In een recente studie hebben wetenschappers aangetoond dat CBD de schade aan de longen, veroorzaakt door cytokinestormen (1) door COVID-19, vermindert door een verhoging van het niveau van een natuurlijke peptide (2) mogelijk te maken. De wetenschappers van het Dental College of Georgia (DCG) en het Medical College of Georgia, hebben eerder dit jaar aangetoond dat CBD het vermogen heeft om het zuurstofgehalte te verbeteren. Ook ontstekingen en fysieke longbeschadigingen werden vermindert. Deze zijn gerelateerd aan het volwassen respiratoir noodsyndroom (ARDS) (3)

Ook ontstekingen en fysieke longbeschadigingen werden vermindert. Deze zijn gerelateerd aan het volwassen respiratoir noodsyndroom (ARDS) (3). Deze nieuwe studie heeft nu de mechanismen achter deze resultaten aangetoond en laat zien dat CBD het niveau van een peptide met de naam apelin (4) normaliseert. deze staat bekend dat het de ontsteking vermindert. Daardoor ook de longschade die kan achterblijven. Niveaus van deze peptide zijn laag tijdens een COVID-19 infectie.

Hoewel de onderzoekers zeggen dat de peptide duidelijk een belangrijke rol speelt, schrijven ze niet alle voordelen van CBD toe aan apelin.

Vermindering van ontsteking (en longschade) met CBD

De bloedspiegels van apeline, die een belangrijke regulator is voor het verlagen van zowel de bloeddruk als de ontsteking, daalde in het ARDS-model tot bijna nul en steeg 20 keer met CBD Olie. Wanneer de bloeddruk bijvoorbeeld hoog wordt, moet het apelineniveau omhoog gaan om de druk te helpen verlagen. Apeline zou hetzelfde moeten doen om de ontsteking in de longen en de daarmee samenhangende ademhalings moeilijkheden en longschade in verband met ARDS te helpen normaliseren.

“Idealiter zou het ARDS toenemen in gebieden van de longen. Daar waar het nodig is om de bloed- en zuurstofstroom te verbeteren om te compenseren en te beschermen,” zei Dr. Babak Baban (immunoloog). Maar toen de auteurs naar hun ARDS-model keken, deed apelin dat ook niet. Het daalde zowel in het longweefsel zelf als in de algemene circulatie. Dit veranderde echter toen ze CBD Olie toedienden.

De auteurs benadrukken dat ze nog niet weten of het coronavirus of de CBD Olie een direct effect heeft op apelin, of dat dit wisselwerking tot gevolgen heeft. Echter werken ze er nog steeds aan om dit goed te onderzoeken. “Het is een associatie; we weten nog niets over het oorzakelijke verband, maar het is een zeer goede indicator van de ziekte,” aldus Baban.

ACE2-receptor

Het COVID-19 virus komt de menselijke cellen binnen via het ook alom tegenwoordige angiotensine-converterende enzym 2 (5). Deze staat ook wel bekend als de ACE2-receptor. Je ziet veel raakvlakken tussen ACE2 en apeline, inclusief het feit dat veel celtypes en weefsels beide hebben, inclusief de longen.

ACE2 receptor

Apeline en ACE2 werken normaal gesproken samen om de bloeddruk te controleren. Regulering van beide kan nuttig zijn bij hart- en vaatziekten. Waaronder hartfalen; je verlaagt de bloeddruk, terwijl het het vermogen van het hart om te pompen, verhoogt

COVID-19 virus lijkt dit positieve partnerschap te verstoren, waarbij het virus de mogelijkheid heeft om zich te binden aan de receptor voor ACE2. Het is aangetoond dat dit het ACE2-niveau verlaagt. Het niveau van de krachtige bloedvatvernauwer verhoogt. Dit omdat er minder angiotensine II wordt afgebroken en er minder vaatverwijdende stoffen worden geproduceerd, wat de prognose van de patiënt verergert.

“In plaats van dat ACE2 de bloedvaten helpt ontspannen, helpt het het virus in de gastheer te komen wat nou net niet de bedoeling is. Het maakt juist meer virusdeeltjes aan in plaats van de longen te helpen ontspannen en hun werk te doen”

CBD Olie als een natuurlijke apeline-agonist (7)

De volgende stappen in het onderzoek omvatten een beter begrip van de interactie tussen CBD, apeline en het nieuwe coronavirus, inclusief waarom apelin ten onder gaat aan het virus en waarom CBD het ter sprake brengt.

De wetenschappers bekeken hoe het elimineren van apeline de ARDS beïnvloedt en of CBD hetzelfde longvoordeel oplevert zonder apeline. Waarschijnlijk is het, dat het virus iets onderdrukt. Tegelijkertijd onderdrukt het ook de apeline. CBD Olie verstoort dit proces.  Ze betwijfelen ook of de interactie tussen apeline en CBD Olie de enige manier is waarop het virus werkt.

Om de studies goed uit te voeren hebben de wetenschappers een veilig, relatief goedkoop model van ARDS ontwikkeld. Het model produceerde een reactie die vergelijkbaar is met het virus. Met inbegrip van de extreme schade aan de longen en de “cytokinestorm” die een over-the-top immuunrespons in de longen reflecteert.

Uitkomsten van controlegroepen

Voor deze studies ontving controlegroep één, gedurende drie opeenvolgende dagen, intranasale zoutoplossing.De tweede groep kreeg gedurende drie dagen intranasaal POLY (I:C) (8) met het COVID-19 model. Een derde groep, de behandelingsgroep, ontving POLY (I:C) gecombineerd met CBD Olie gedurende hetzelfde tijdsbestek.

De onderzoekers vonden significant verlaagde apelinespiegels in de muizen die COVID-achtige symptomen ontwikkelden in vergelijking met de controles. De behandeling met CBD Olie normaliseerde de immuunrespons en de apelinespiegels, samen met zuurstofniveaus, zwelling en littekens in de longen. De longschade blijft dus beperkt.

“Het apelinergische systeem is een zeer goed signaleringssysteem. De wetenschappers merkten op dat apelin op verschillende plaatsen verschillende functies heeft en dat de niveaus ervan consistent meetbaar zijn in de longen. Dit is een redenen waarom het een goede biomarker zou moeten zijn. Ze voegen eraan toe dat CBD een natuurlijke apeline-agonist lijkt te zijn.

Conclusie:

Gebruikers dienen zich goed te realiseren dat de veiligheid van niet-medicinale cannabis(olie) niet te garanderen is. De kwaliteit en samenstelling (percentage en verhouding werkzame bestanddelen) kunnen sterk variëren. Dit kan leiden tot levensbedreigende situaties. Onderzoeken naar het reduceren van longschade bij COVID-19 zijn dus nog in volle gang.

CBD Olie boost je immuunsysteem en kan in dit opzicht zeker geen kwaad maar het is geheel aan jezelf of je CBD Olie inneemt om eventuele schade te reduceren.

Betekenis:

  1. Cytokinestorm is een mogelijk fatale reactie van het lichaam waarin te veel cytokinen uitgescheiden worden die een ontstekingsreactie veroorzaken 
  2. Peptide onderscheidt zich van een eiwit door het geringe aantal aminozuren in het molecuul, maar kan zelf dienen als bouwsteen voor een eiwit.
  3. Respiratoir noodsyndroom is een aandoening die ervoor zorgt dat vloeistof in je longen lekt, waardoor zuurstof verstopt raakt om naar je organen te komen. Dit kan longschade veroorzaken.
  4. Apeline is een effectief molecuul om de bloedsuikerspiegel te reguleren.
  5. Angiotensine II heeft verschillende werkingen die alle leiden tot verhoging van de bloeddruk. Zo zorgt het voor vernauwing van de bloedvaten en zet het de bijnier aan tot het maken van aldosteron.
  6. Aldosteron is een steroïdehormoon dat wordt geproduceerd in de bijnier. Het speelt een belangrijke rol in het handhaven van de bloeddruk.
  7. Agonist: signaalstof die een receptor in een celmembraan activeert of de activiteit van een enzym verhoogt.
  8. POLY (I:C) oftwel polyinosinezuur is een immunostimulans. Het wordt gebruikt in de vorm van natriumzout om virale infecties te simuleren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share the Post:

Related Posts

Browse our finest
collection of oils